تبلیغات

دانلود آهنگ جدید

قیمت روز تبلت در بازار - یکشنبه 08 آذر 1394

 

 

قیمت تبلت Asus در بازار 

 
  مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )  
  Asus X452core i34 GB  15.61,773,168نمودار تغییر قیمت Asus X452  
  Asus X451b10072 GB  14.1’1,150,407نمودار تغییر قیمت Asus X451  
  Asus X550 LDcore i34 GB  15.6"1,933,104نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD  
  Asus X200Dual core2 GB  121,437,996نمودار تغییر قیمت Asus X200  
  Asus X552DUAL 21174 GB  15.61,567,740نمودار تغییر قیمت Asus X552  
  Asus X550 LDCore i76 GB  15.62,778,684نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD  
  AsusX550Corei76GB  15.62,778,684نمودار تغییر قیمت AsusX550 
  Asus K551Core i76 GB  15.62,865,180نمودار تغییر قیمت Asus K551  
  Asus X451core i34 GB  14.1’1,546,116نمودار تغییر قیمت Asus X451  
  Asus X200Dual core2 GB  121,437,996نمودار تغییر قیمت Asus X200  
  Asus X551b10072 GB  15.61,210,944نمودار تغییر قیمت Asus X551  
  Asus X550 LDCore i54 GB  15.62,173,212نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD  
  Asus X450 LDcore i54 GB  14.1’2,086,716نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD  
  Asus X552core i54 GB  15.61,881,288نمودار تغییر قیمت Asus X552 
  Asus X452 DUAL 2117DUAL 21174 GB  14.1’1,524,492نمودار تغییر قیمت Asus X452 DUAL 2117  
  Asus X450Core i58 GB  14.1’2,284,800نمودار تغییر قیمت Asus X450 
  Asus X550Core i34 GB  14.1’1,933,104نمودار تغییر قیمت Asus X550  
  Asus S300Core i34 GB  131,967,784نمودار تغییر قیمت Asus S300 
  Asus X552Core i54 GB  15.61,881,288نمودار تغییر قیمت Asus X552  
  Asus X550 LDCore i56 GB  15.62,659,752نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD  
  Asus X450 LDcore i78 GB  14.1’2,681,376نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD  
  Asus A450Core i54 GB  14.1’2,173,212نمودار تغییر قیمت Asus A450 
  Asus X450 LDcore i74 GB  14.1’2,432,700نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD  
  X550-BCore i761TNVIDIA 720 204815.62,799,000نمودار تغییر قیمت X550-B 
  N46VZ-BCore i781TNVIDIA 650 2048143,049,000نمودار تغییر قیمت N46VZ-B 
  X450CC-DCore i561TNVIDIA 720 2048142,179,000نمودار تغییر قیمت X450CC-D 
  X550-APentium 1.84750NVIDIA 720 204815.61,699,000نمودار تغییر قیمت X550-A 
  X450CC-BCore i74750NVIDIA 720 2048142,299,000نمودار تغییر قیمت X450CC-B 
  K46CB-BCore i761TNVIDIA 740 2048142,739,000نمودار تغییر قیمت K46CB-B 
  X450CC-GPentium 1.84500NVIDIA 720 2048141,499,000نمودار تغییر قیمت X450CC-G 
  VIVO BOOK S550-DCore i361TNVIDIA 740 204815.62,499,000نمودار تغییر قیمت VIVO BOOK S550-D 
  X450CC-CPentium 1.84750NVIDIA 720 2048141,699,000نمودار تغییر قیمت X450CC-C 
  N43SM-CCore i54640NVIDIA 630 204814.12,249,000نمودار تغییر قیمت N43SM-C 
  VIVO BOOK S400CACore i54500Inthel142,199,000نمودار تغییر قیمت VIVO BOOK S400CA

 

 

 • قیمت تبلت های HP در بازار  
 
  مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )  
  Hp D002Core i54 GB  15.61,902,912نمودار تغییر قیمت Hp D002 
  Hp ENVY 15THp ENVY 15T8 GB  15.64,175,340نمودار تغییر قیمت Hp ENVY 15T 
  Hp N245Core i78 GB  15.62,521,440نمودار تغییر قیمت Hp N245  
  Hp D033Core i34 GB  15.61,502,868نمودار تغییر قیمت Hp D033  
  Hp ENVY 15TCore i78 GB  15.64,175,340نمودار تغییر قیمت Hp ENVY 15T  
  Hp N055core i34 GB  15.61,712,478نمودار تغییر قیمت Hp N055  
  Hp 450Core i58 GB  15.62,238,084نمودار تغییر قیمت Hp 450  
  Hp 4540Core i78 GB  15.62,508,384نمودار تغییر قیمت Hp 4540  
  Hp G020E1-21002 GB  15.61,124,448نمودار تغییر قیمت Hp G020  
  Hp N240core i54 GB  15.61,956,972نمودار تغییر قیمت Hp N240  
  Hp N059Core i34 GB  15.61,621,800نمودار تغییر قیمت Hp N059  
  Hp 4540Core i54 GB  15.62,000,220نمودار تغییر قیمت Hp 4540

 

 

 

 •  قیمت تبلت های lenovo در بازار 

   

 
  مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )  
  Lenovo Z-510Core i5-Haswell6 GB  15.62,227,272نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510 
  Lenovo S-510Core i54 GB  15.61,978,596نمودار تغییر قیمت Lenovo S-510 
  lenovo G5070B10002 GB  15.61,092,012نمودار تغییر قیمت lenovo G5070  
  Lenovo G500Core i34 GB  15.61,513,680نمودار تغییر قیمت Lenovo G500  
  Lenovo Z510Core i5-Haswell4GB  15.6callنمودار تغییر قیمت Lenovo Z510  
  Lenovo Z-510Core i7-Haswell8 GB  15.62,724,624نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510  
  Lenovo G510Core i5-Haswell4 GB  15.61,773,168نمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  lenovo G5070Core i54 GB  15.61,827,228نمودار تغییر قیمت lenovo G5070 
  Lenovo G500core i34 GB  15.61,546,116نمودار تغییر قیمت Lenovo G500  
  Lenovo G510Core i7-Haswell8 GB  15.6 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  Lenovo G510Core i7-Haswell8 GB  15.62,335,392نمودار تغییر قیمت Lenovo G510 
  lenovo G510Core i7-Haswell8 GB  15.62,237,778نمودار تغییر قیمت lenovo G510 
  LenovoG5070Core i34 GB  15.61,437,996نمودار تغییر قیمت LenovoG5070  
  Lenovo B5400core i54 GB  15.61,697,484نمودار تغییر قیمت Lenovo B5400  
  Lenovo Z-510Core i7-Haswell8 GB  15.62,724,624نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510  
  Lenovo S510core i34 GB  15.61,632,612نمودار تغییر قیمت Lenovo S510 
  lenovo G5070core i34 GB  15.61,405,560نمودار تغییر قیمت lenovo G5070 
  Lenovo G510core i5-Haswell4 GB  15.61,697,484نمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  Lenovo Z-510Core i7-Haswell8 GB  15.62,724,624نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510  
  Lenovo G510Core i7-Haswell8 GB  15.62,540,820نمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  Lenovo G510Core i3 Haswell4 GB  15.6callنمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  Lenovo G500B10002 GB  15.61,092,012نمودار تغییر قیمت Lenovo G500  
  Lenovo S-510Core i74GB  15.62,313,768نمودار تغییر قیمت Lenovo S-510  
  Lenovo G510core i34 GB  15.6callنمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  LenovoG5070Core i54 GB  15.6callنمودار تغییر قیمت LenovoG5070  
  Lenovo B59020202 GB  15.61,146,072نمودار تغییر قیمت Lenovo B590 
  Lenovo z 410core i7-Haswell8 GB  14.12,616,504نمودار تغییر قیمت Lenovo z 410  
  Lenovo Z-510Core i5-Haswell8 GB  15.62,324,580نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510  
  Lenovo G5070core i5-Haswell6 GB  15.61,967,784نمودار تغییر قیمت Lenovo G5070  
  Lenovo E1-572core i34 GB  15.6callنمودار تغییر قیمت Lenovo E1-572 
  lenovo G510Core i7-Haswell6 GB  15.62,248,896نمودار تغییر قیمت lenovo G510  
  Lenovo G510core i5-Haswell4 GB  15.61,691,466نمودار تغییر قیمت Lenovo G510  
  Lenovo G500Core i34 GB  15.61,351,500نمودار تغییر قیمت Lenovo G500  
  Lenovo Z510Core i5-Haswell6 GB  15.62,248,896نمودار تغییر قیمت Lenovo Z510

 

 

 •  قیمت تبلت های DELL در بازار 
 
  مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )  
  DELL XPS 13Core i74SSD 256Inthel13.30نمودار تغییر قیمت DELL XPS 13 
  Dell 5537core i54 GB  152,097,528نمودار تغییر قیمت Dell 5537  
  Dell 5537Core i54 GB  152,048,874نمودار تغییر قیمت Dell 5537  
  DELL Latitude E6230Core i54320Inthel120نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6230 
  DELL XPS L502 XCore i78750NVIDIA 2G15.60نمودار تغییر قیمت DELL XPS L502 X 
  Dell 3537celeronGB 2  151,194,726نمودار تغییر قیمت Dell 3537  
  Dell 3521core i34 GB  151,610,988نمودار تغییر قیمت Dell 3521 
  DELL Latitude E6330Core i54500Inthel130نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6330 
  Dell 3521core i32 GB  151,448,808نمودار تغییر قیمت Dell 3521  
  DELL Inspiron 2521Core i32320Intel 300015.60نمودار تغییر قیمت DELL Inspiron 2521 
  Dell 34212117uGB 2  14.1’1,232,568نمودار تغییر قیمت Dell 3421  
  Dell 5521 Core i55521 Core i54 GB750 GB 15’callنمودار تغییر قیمت Dell 5521 Core i5 
  DELL Inspiron 5050Core i32320Intel 300015.60نمودار تغییر قیمت DELL Inspiron 5050 
  Dell 3521Core i541TB2GB15callنمودار تغییر قیمت Dell 3521  
  DELL INSPIRON 2521Core i78iTRADION 2G15.62,790,000نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 2521 
  DELL INSPIRON 5520Core i78iTRADION 1G15.620,605,000نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 5520 
  DELL INSPIRON 5521Core i78iTRADION 2G15.62,550,000نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 5521 
  DELL Latitude E6430Core i78750NVIDIA 3G147,000,000نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6430

 

 •   قیمت تبلت های Sony در بازار 
 
  مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )  
  DUO 11SVD1115CDBCore i58128 SSDInthel 4000114,579,000نمودار تغییر قیمت DUO 11SVD1115CDB 
  SVF 1521 ECXWCore i745001G NVIDIA15.63,099,000نمودار تغییر قیمت SVF 1521 ECXW 
  SVE 1413BCXCore i34320Inthel 4000141,199,000نمودار تغییر قیمت SVE 1413BCX 
  E 14A37CDHCore i7161TRADION 7670 2048144,549,000نمودار تغییر قیمت E 14A37CDH 
  S 1311DGXCore i712640NVIDIA 640 M 102413.34,999,000نمودار تغییر قیمت S 1311DGX 
  SVF1521DCXWCore i54500NVIDIA 740 102415.62,349,000نمودار تغییر قیمت SVF1521DCXW 
  SV14A390XCore i781TRADION 7670 2048144,679,000نمودار تغییر قیمت SV14A390X 
  E15135CXCore i561TInthel 400015.62,499,000نمودار تغییر قیمت E15135CX 

 

 SVE14A390X-BCore i781TRADION 7670 2048144,229,000نمودار تغییر قیمت SVE14A390X-B

 

قیمت روز تبلت در بازار - یکشنبه 08 آذر 1394

 

دسته بندی :

مطالب مرتبط با پست جاری

related posts
 • زمان واریزی یارانه نقدی دی 94

  زمان واریزی یارانه نقدی دی 94

 • قیمت روز خودرو - شنبه 19 دی1394

  قیمت روز خودرو - شنبه 19 دی1394

 • قیمت روز سکه و طلا - شنبه 19 دی 94

  قیمت روز سکه و طلا - شنبه 19 دی 94

 • قیمت روز دلار و ارز - شنبه 19 دی 94

  قیمت روز دلار و ارز - شنبه 19 دی 94

 • سریال پشت بام تهران از کی پخش خواهد شد ؟

  سریال پشت بام تهران از کی پخش خواهد شد ؟

 • جزییات خبر مرگ اشرف پهلوی خواهر شاه

  جزییات خبر مرگ اشرف پهلوی خواهر شاه

 • کالاهای عربستانی ممنوع / عربستان را تحریم کنید

  کالاهای عربستانی ممنوع / عربستان را تحریم کنید

 • سفیر ایران و خانوادش از عربستان بازگشتند + تصاویر

  سفیر ایران و خانوادش از عربستان بازگشتند + تصاویر

 • دریده شدن مردی توسط گرگ در بوکان (تصاویر +18 )

  دریده شدن مردی توسط گرگ در بوکان (تصاویر +18 )

 • آیا سوشا مکانی بعد از آزادی میتواند دوباره بای کند ؟

  آیا سوشا مکانی بعد از آزادی میتواند دوباره بای کند ؟

نظرات کاربران

comments
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی